Kancelaria oferuje następujące czynności notarialne:

DOTYCZĄCE OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI:
umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, dożywocia, zniesienia współwłasności, działu spadku, ustanowienia odrębnej własności lokalu, hipoteki, służebności, użytkowanie.


DOTYCZĄCE SPÓŁDZIELCZYCH PRAW DO LOKALI:
umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, działu spadku, przekształcenia spółdzielczych praw do lokali w odrębną własność, zbycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu.


DOTYCZĄCE SPÓŁEK:
umowy i akty założycielskie spółek, protokoły zgromadzeń, wzory podpisów.


DOTYCZĄCE PRAWA SPADKOWEGO: poświadczenie dziedziczenia, testamenty, oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, działy spadku, umowy zrzeczenia się dziedziczenia, zbycie spadku.

DOTYCZĄCE MAJĄTKOWYCH STOSUNKÓW MAŁŻEŃSKICH:
umowy majątkowe małżeńskie, umowy o podział majątku wspólnego.


POŚWIADCZENIA:
zgodności kopii z oryginałem dokumentu, własnoręczności podpisu, daty pewnej.


PROTOKOŁY ZERBAŃ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH


UMOWY NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALI MIESZKALNYCH wraz z załącznikami (m.in.. oświadczeniami o poddaniu rygorowi egzekucji).


PEŁNOMOCNICTWA